1. Heim
  2. Turar og hytter

Turar og hytter

Her er nokre tips til turar i området ved Ålfotbreen landskapsvernområde. Her er to DNT-hyttar, men du må forsere mange høgdemeter på turen opp til dei.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Ålfotbreen landskapsvernområde
Njøsavegen 2
6863 Leikanger
E: alfotbreen@statsforvalteren.no

M

Meny

Personer på tur

Ferdselstips

Ålfotbreen landskapsvernområde er eit variert område. I låglandet er det fleire områder og stiar som alle kan bruke. I høgfjellet bør ein derimot vere fjellvandt. Her er krevjande terreng og veret skiftar fort!

· Ha med ekstra utstyr og mat slik at du er førebudd på dårleg ver.

· Sei frå kor du går. Du kan ikkje rekne med at det er telefondekning overalt i fjellet.

· Ver obs på bresprekker og snøbruer dersom du krysser bre eller fonner.

Person på tur

Hope – Gjegnabu

Ta turen til ei av dei mest spektakulære DNT-hyttene. Turen frå Hope og opp til Gjegnabu går langs ein godt merka sti i eit storslagent landskap. Det er mange høgdemeter, men det er verdt det!

Les meir
Gjegnabu i solnedgang

Gjegnabu-Gjegnen

Ein krevjande tur for fjellvande folk. Turen bør berre gåast i godt og stabilt ver, og ein bør vere godt utstyrt og førebudd for å ferdast her. Turen er delvis merka og varda, men ruta varierer ut i frå snøforholda.

Les meir
Høyfjell.

Grøndalen – Blåbrebu

Dette er ein middels krevjande tur til den ubetjente DNT-hytta Blåbrebu. Frå Blåbrebu kan ein gå dagturar vidare til Ålfotbreen (1385 moh), eller vestover til Saga (1318 moh).

Les meir
Blåbrebu, fjellhytte.

Førdedalen – Keipen

Lang dagstur i middels krevjande terreng, delvis langs merka sti.

Les meir
Fjelltopp, Keipen

Åskora – Ålfotbreen

Merka sti som tek deg frå fjorden og heilt opp til toppen av breen. Lang dagstur i middels krevjande terreng.

Les meir
Dame på tur.
Title Address Description
Ålfotbreen landskapsvernområde
6829 Hyen, Norge
Blåbrebu
6900 Florø, Norge
Gjegnabu
6829 Hyen, Norge
Hope
Hope 24, 6829 Hyen, Norge
Grøndalen
Fv544 3, 6900 Florø, Norge
Førdedalen
Unnamed Road, 6737 Ålfoten, Norge
Åskora
Lundavegen 20, 6737 Ålfoten, Norge
Mettenes
VV49+C5 Torheim, Norge
Sandane
Ulvesbakken 10, 6823 Sandane, Norge
Sandane rutebilstasjon
Fv700 2, 6823 Sandane, Norge
Florø båtstopp
Rv5 18, 6900 Florø, Norge
Florø rutebilstasjon
Hamnegata 1, 6900 Florø, Norge
Leirgulen
Fv573 8, 6734 Rugsund, Norge
Måløy
W4QC+Q3 Måløy, Norge
Nordfjordeid rutebilstasjon
WX4R+HG Nordfjordeid, Norge
Svelgen busstopp
Q79R+JH Svelgen, Norge
Storebru busstopp
Storebru, Norge