1. Heim
  2. Reise, overnatting og aktiviteter

Reise, overnatting og aktiviteter

Det er fleire innfallsportar som fører inn til Ålfotbreen og områda rundt.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Ålfotbreen landskapsvernområde
Njøsavegen 2
6863 Leikanger
E: alfotbreen@statsforvalteren.no

M

Meny

Title Address Description
Ålfotbreen landskapsvernområde
6829 Hyen, Norge
Blåbrebu
6900 Florø, Norge
Gjegnabu
6829 Hyen, Norge
Hope
Hope 24, 6829 Hyen, Norge
Grøndalen
Fv544 3, 6900 Florø, Norge
Førdedalen
Unnamed Road, 6737 Ålfoten, Norge
Åskora
Lundavegen 20, 6737 Ålfoten, Norge
Mettenes
VV49+89 Torheim, Norge
Sandane
Ulvesbakken 10, 6823 Sandane, Norge
Sandane rutebilstasjon
Fv700 2, 6823 Sandane, Norge
Florø båtstopp
Rv5 18, 6900 Florø, Norge
Florø rutebilstasjon
Hamnegata 1, 6900 Florø, Norge
Leirgulen
Fv573 8, 6734 Rugsund, Norge
Måløy
W4QC+Q3 Måløy, Norge
Nordfjordeid rutebilstasjon
WX4R+HG Nordfjordeid, Norge
Svelgen busstopp
Q79R+JH Svelgen, Norge
Storebru busstopp
Storebru, Norge

Med bil

Ålfotbreen er lett tilgjengeleg frå mange innfallsportar.

Vegane inn til området går frå E39, Rv5 og Fv615 og Fv614, via bygdevegar og private vegar til dei mange parkeringsplassane rundt verneområdet. Dei private vegane er opne for ferdsel mot bompengar.

 

Med buss

Det er mogleg å ta buss til mange av innfallsportane og tettstadene i området. Sjå nokre av trafikknutepunkta i kartet, og finn oppdaterte rutetabellar hjå busselskapa.

Vy.no

Fjordekspressen

Lokalbuss Indre Nordfjord og  Ytre Sunndfjord-Ytre Norfjord

 

Med båt 

Hurtigbåt har rute mellom Bergen, Nordfjord og Sogn. 

Norled

Hund på tur ser utover fjorden.

Aktivitetar og opplevingar

Nordfjord Aktiv har guida turar og utleige av utstyr som syklar og el-syklar. 

Hjå Hjortegarden i Ålfoten kan du bli betre kjend med hjorten. 

Hjortegarden

Nordfjord Aktiv

Hjortebukk.

Hope

Hope ligg langs Fv.615 litt vest for Hyen. Her er det tilrettelagt med parkeringsplass og toalett. Herifrå kan ein følge merka sti oppover til Gjegnabu og vidare mot Gjegnen.

Hope er dessutan utgangspunkt for fleire andre turmål i verneområdet.

Hope i Hyen, bygd ved Fjord

Ålfoten

Ålfoten ved ligg ved Fv. 614 på nordsida av breen og verneområdet. Her er det fleire innfallsportar. Ein kan reise innover Førdedalen og følgje merka rute vidare mot Saga og Keipen.

Frå Åskora kan ein følgje merka sti oppover mot Åskoravatn og vidare til høgste toåen ved sjølve Ålfotbreen på 1385 moh. Ein kan og følgje vegen som går langs fjorden og heilt til kraftverket ved Yksneelvane. Her kan ein gå anleggsvegen opp til Bjørndalen og gå mot Gjegnen derifrå.

Grønn dal

Grøndalen

Dersom ein følgjer Fv. 5698 innover Nordalsfjorden og heit til enden kjem ein til Grøndalen. Her kan ein parkere på ein skilta parkeringsplass og følgje merka sti mot Blåbrebu.

 

Mettenes

Langs Nordfjorden ligg fleire veglause gardar som ein må ha båt for å kome til. Ved Mettenes er det ei hamn kor ein kan legge båten og gå stien som går oppover mot Skjerdingane.

Dal og fjell.

Overnatting

Det er fleire stader å overnatte kring Ålfotbreen.

Fjordkysten

Visit Nordfjord

Engeset trehytter

Gloppen hotell

Hyen 

 

Utsikt fra hytte